Ülősztrájkoló Harci Droid

Ülősztrájkoló Harci Droid

Sor(s)számok avagy Szemelvények egy ÜlőSztrájkoló Harci Droid majdmindennapjából

2017. december 01. - Dactylo Graphicus

-egy-

Megnyitott végül. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel még a tévé is közvetítette a megnyitót. Gondoltam, az első héten nem érdemes odamenni, az újdonság bizonyára mindenkit kíváncsivá tesz, a hosszú, tömött fürtökben burjánzó embertömegnek pedig már a gondolata is riasztó volt számomra. Visszaszámoltam egy teljes hetet, fokozódó izgalom kerített hatalmába mindenkor, ha lehúzhattam egy újabb napot naptáramból. Az utolsó nap volt a legborzasztóbb, kétségek közt járkáltam fel-alá lakásomban, enni sem bírtam, aznap éjjel rémképek gyötörtek, álmomban émelyítő embersokaság vett körül ... és ... …és … sorban álltam...

Verejtékezve, riadtan ébredtem, de már nem tudtam visszaaludni, feltettem a reggeli kávét, közben a kapuban kiürítettem postaládám, és meglepődve tapasztaltam, hogy vaskos boríték érkezett ettől a bevásárló központtól. Mire szobámba értem lefőtt a kávé, kitöltöttem magamnak és dolgozószobám íróasztalánál remegő kezekkel bontottam fel az igen fontosnak ígérkező küldeményt. Sorsszerűnek tetszett a dolog, az értesítő szerint ma hajnalban kell érkeznem háromnegyed négyre. Milyen figyelmesek, töprengtem álmélkodva, bizonyára szuperszámítógépekkel készítették el minden leendő vásárlójuk személyiségrajzát több tucat tizedes jegyig és így figyelembe vették mizantróp alkatom. Már várnak, már-már túláradó szeretettel várnak, de én elégedjek meg csak azzal, hogy odamehetek vásárolni. Lehörpintettem maradék kávém, felvettem kabátom és a bejárathoz siettem, kezeim fagyosan izzadtak. Türelmetlenül zártam a bejárati ajtót, a felső reteszeket, a középső kettőt, az alsók közül pedig négyet-négyet, majd a hevederzárat plusz a rácsot három-három helyen, sietnem kell, még a végén elkések... Az utca végén lévő metró megállóhoz lépdeltem, lakásom biztonságot nyújtó atmoszférája szertefoszlott. Már a metrón ültem amikor észrevettem, hogy e hajnali órán az utasok mindegyikénél ugyanolyan színű behívó boriték volt ugyanattól a bevásárló központtól.

Igen, ma mi lettünk a kiválasztottak akik beléphetünk a fogyasztói társadalom eme vásárlói szentélyébe.

-Önálló életet élő kolóniák negyed, Emberkert megállóhely - harsogta az utastájékoztató... - kilépés cask saját felelősségre!

A szerelvényről jóformán mindenki leszállt, eközben jutott eszembe, a nagy várakozás közepette, végig sem gondoltam, mit szeretnék tulajdonképp vásárolni. Gyomrom kordult egyet, jelezte, hogy az előző napi kényszerűtlen koplalás ellensúlyozására, valami egyszerű reggelire lesz szükségem.  A bejárathoz érve, egy végeláthatatlan méretű épületkomplexum és a parkolóban kígyózó sor fogadott, amely csupán elsőre volt riasztó, ugyanis lassú lépésekkel, de biztosan közeledtünk felé. Az előttem állók halkan suttogták egymás között, hogy állítólag akkora az üzlet alapterülete, mint maga a város, amely mellé építették és a kivitelezők még korántsem tekintik befejezettnek e nagy művet. Eközben a bejáratnál én következtem és a korai óra ellenére kellemesen tapasztaltam, hogy egy kedvesen mosolygó asszisztens, hangos "Jó reggelt!" köszöntéssel fogadott, majd udvariasan tájékoztat: -Húzzon sorszámot!

Ez a sorszámom: 267 861 537 415 968 ami még csak a ruhatárba szól, melynek használata éppenséggel kötelező, aztán felhívták figyelmem, mindenképp őrizzem meg, (gyorsan ingem jobb zsebébe csúsztatom) és ügyeljek arra, hogy a behívó levél vagy annak igazoló sorszáma tartózkodásom teljes ideje alatt, folyamatosan kezem ügyében legyen. Eleget teszek a jó tanácsnak és a borítékot nadrágom jobb hátsó zsebébe gyömöszölöm, bármennyire is kényelmetlen, úgy tervezem, megértő vásárló leszek, végig nálam lesz.

 

-nyolc-

-Húzott másik sorszámot is? – kérdi ekkor jóindulatúan egy másik személyzetis.

-Nos, nem... De ez miért is volna szükséges? - érdeklődöm őszinte naivitással.

-Ez ahhoz kell majd, hogy ha kifelé jön, akkor a ruhatárban leadott ruhaneműjének kiváltásához sorszámot húzhasson.

Lenyomja a gombot, a kiadott sorszámot kezembe adja: -Tessék, őrizze meg: 734 926 581 397 206.

Amint hömpölygök tovább a sorral, a kijelzőn máris szólítanak: 267 861 537 415 968, így alig marad időm, hogy előző sorszámom elrakjam ingem jobb felső zsebébe, közben a ruhatárhoz léphetek, végre leadhatom a kabátom.  A ruhatáros átveszi kabátom, egy átvételi sorszámot: 381 492 548 172 064 és ruhatári jegyet: 829 268 394 593 176 nyomtat, hogy azt eredményesen kiválthassam. Mondaniuk sem kell, ezeket a fecniket is gépies mozdulattal, ingem zsebébe helyezem, egy életem egy halálom, megőrzöm feltétlenül. Ezek után indulnék tovább, de néhány méterrel később egy újabb automatához érünk, ahol az aktuális segítő személyzet előbb a ruhatári behívó sorszám: 267 861 537 415 968, a ruhatár átvételi sorszám: 381 492 548 172 064, a ruhatári jegy:

829 268 394 593 176 és a kifelé útra érvényes ruhatári sorszám: 734 926 581 397 206 ellenőrzését végzi. Közben tájékoztat:

-Húzzon sorszámokat az ellenőrzés elvégzéséről, a továbbhaladáshoz és ahhoz, hogy kifelé jövet sorszámokat húzhasson. Ezeket lehetőleg a kijáratig őrizze meg, mert kifelé jövet csak ezzel engedik át, és mert az üzlet egész területén a fegyveres őrök bármikor kérhetik annak felmutatását és ha ennek nem tud eleget tenni, akkor kivezethetik a vásárlótérből, ugyanis üzletpolitikánk alaptéziseinek megfelelően, legális helyen illegálisan tartózkodó személynek tekintik, és nem vállalhatnak felelősséget senki testi épségéért, főleg nem a céltalanul kódorgó, sorszám nélkül lődörgő gyanús elemek épségéért. Továbbá, ha akarja, fizethet némi belépődíjat a gyorsabb bejutásért, különben kellemes, épségben eltöltött feszélyezetlen vásárlást és teljék kedélyesen a napja.

Kezembe nyomja a külső ellenőrzési pont sorszámom: 729 354 798 138 260, az ellenőrzés elvégzését igazoló: 583 118 726 374 659, a továbbhaladáshoz szükséges: 708 629 481 725 374 sorszámot és a visszafelé jövet esedékes sorszámhúzó sorszámom: 381 482 719 283 498. Mind gondosan ingem zsebébe csúsztatom. Körülnézek, értetlenül tapasztalom, hogy még mindig egy nagy előtérben sorakozunk, holott időpontra érkeztünk és senki sem szeretne a világért sem elkésni, nehogy abból 8 napon túl gyógyuló félreértés adódjék. Rápillantok órámra: három negyvennégy, mire felnézek, a nagymutató odébb ugrik, ekkor a kijelzőn szempillantásnyi időre felvillan: 729 354 798 138 260. Az ajtó kinyílik, beléphetek. Röpke negyed órán át, félhomályban sétálok magas drótkerítések között fegyveres kísérőmmel, amikor is újabb, kijelzővel ellátott belső ellenőrző ponthoz érkezek, ahol ismét sorszámért állítanak sorba. A biztonsági személyzet indiszkrét távolságban fémdetektorokkal tapogat le, előkészítteti a ruhatár behívó sorszámát: 267 861 537 415 968, a ruhatár átvételi sorszámot: 381 492 548 172 064, a ruhatári jegyet: 829 268 394 593 176, a kifelé út ruhatári sorszámát: 734 926 581 397 206, a külső ellenőrzési pont sorszámát: 729 354 798 138 260, az ellenőrzés elvégzését igazoló: 583 118 726 374 659, a továbbhaladáshoz szükséges: 708 629 481 725 374 sorszámot és a visszafelé jövet esedékes sorszámhúzó sorszámom: 381 482 719 283 498.

 

-tizenkilenc-

Eközben néhány láncra vert, nagytestű őrzőkutya agresszív ugatásba kezd, mely elvonja figyelmem, így alig veszem észre, hogy a sorszám automatánál én kerültem sorra. A kijelzőn fenyegető szöveg jelenik meg:

Az ön sorszáma: 622 258 935 137 845, lépjen a vonalkód leolvasót kezelő goromba személyzet tagjához, ha szólítják.

Mivel kedves az életem, részemről áll az alku, fegyelmezetten várom míg a kijelzőn szólítanak: 622 258 935 137 845.

-Lépjen előre, behívó borítékát haladéktalanul felmutatni szíveskedjen kezelésre! – szólítanak ekkor.

Előhalászom nadrágom jobb hátsó zsebéből az immár gyűrött papirost, amelynek láttán erőteljes, határozottan fenyegető mozdulatot téve felém két őr, mozdulataikkal sok-sok pofont helyeznek kilátásba botorságomért.

-Kérem adja át! - szólít fel a vonalkód leolvasós marcona figura, amelyen megrökönyödöm és félhangosan hebegem, hogy az első bejáratnál arra utasítottak ezt a kezemből márpedig soha ki ne adjam.

-Ha valóban igényt tart rá, akkor kifelé visszaadjuk! Ezzel a sorszámmal igazolom az átvétel tényét: 439 761 298 714 581, ez az átvett boríték raktári sorszáma: 189 722 389 582 947, ez a belső ellenőrző pont ellenőrző igazolása: 376 810 746 511 294, ez a továbbhaladáshoz szükséges kód: 716 423 185 499 628, ez pedig visszafelé lesz szükséges, hogy az áthaladáshoz sorszámot húzhasson: 384 108 637 725 836. Ezeket kell kifelé jövet felmutatnia, - csavarja ki közben kezemből boritékom -különben lépjen tovább, ne tartsa fel a sort, haladjunk kérem.

Az újabb sorszámokat is ingem jobb zsebébe teszem, előre lépve látom, hogy a továbbhaladáshoz ismét sorszámért kell sorakozzak. Kivárom sorom, a gép kinyomtatja: 952 186 473 038 542, azt írja, ezzel igényelhetem az üzlettérben tartózkodást igénylő sorszámot. Mennyi elvesztegetett idő, gondolom ekkor és ugyanabban a pillanatban a kijelző engem szólít: 952 186 473 038 542. Megnyomom újfenn a gombot, ekkor kiadja igazoló sorszámom: 296 839 615 791 084, hogy az üzlettérben tartózkodhassak. Újabb negyed órás séta után egy fotocellás ajtóhoz érkezek, és mielőtt az üzlettérbe léphetnék egyeztetnem kell a ruhatár behívó sorszámát: 267 861 537 415 968, a ruhatár átvételi sorszámát: 381 492 548 172 064, a ruhatári jegyet: 829 268 394 593 176, a kifelé út ruhatári sorszámot: 734 926 581 397 206, a külső ellenőrzési pont sorszámát: 729 354 798 138 260, az ellenőrzés elvégzéséről szólót: 583 118 726 374 659, a továbbhaladáshoz szükséges: 708 629 481 725 374 sorszámokat, a visszafelé jövet esedékes sorszámhúzó sorszámom: 381 482 719 283 498, a belső ellenőrzési pont sorszámát: 622 258 935 137 845, a behívó levél átvételét igazolót: 439 761 298 714 581, az átvett boríték raktári sorszámát: 189 722 389 582 947, a belső ellenőrző pont ellenőrző igazolását: 376 810 746 511 294, a továbbhaladáshoz szükséges kódot: 716 423 185 499 628, a visszafelé szükséges áthaladási sorszámot: 384 108 637 725 836, az üzlettérben tartózkodást igénylő sorszámot: 952 186 473 038 542, az üzletben tartózkodáshoz szükséges: 296 839 615 791 084 sorszámok leolvastatása után, az ellenőrzés elvégzését igazolja: 905 672 138 406 754, a továbbhaladáshoz szükséges: 291 007 634 168 529 és a kifelé jövet indokolt: 564 706 419 837 253 sorszámokkal gyarapodik gyűjteményem majd nyílik az ajtó, belépek az üzletbe.

 

-huszonöt-

Egy bődületes, monumentális komplett helység tárul fel előttem, ám néhány lépés után egy állig felfegyverzett biztonsági szolgálatos értelemszerűen egy sorszámhúzó felé utasít.

-Üdvözlöm, - kezdi a felirat a kijelzőn - ezen sorszám felmutatása ellenében egy kosarat vehet igénybe, amely használata ajánlott. Kérem vonalkód leolvasónkban a ruhatár behívó sorszámát: 267 861 537 415 968, a ruhatár átvételi sorszámát: 381 492 548 172 064, a ruhatári jegyet: 829 268 394 593 176, a kifelé út ruhatári sorszámát: 734 926 581 397 206, a külső ellenőrzési pont sorszámát: 729 354 798 138 260, az ellenőrzés elvégzéséről: 583 118 726 374 659, a továbbhaladáshoz szükséges: 708 629 481 725 374 sorszámokat, a visszafelé jövet esedékes sorszámhúzó sorszámom: 381 482 719 283 498, a belső ellenőrzési pont sorszámát: 622 258 935 137 845, a behívó levél átvételét igazolót: 439 761 298 714 581, az átvett boríték raktár sorszámát: 189 722 389 582 947, a belső ellenőrző pont ellenőrző igazolását: 376 810 746 511 294, a továbbhaladáshoz szükséges kódot: 716 423 185 499 628, a visszafelé szükséges áthaladási sorszámot: 384 108 637 725 836, az üzlettérben tartózkodást igénylő sorszámot: 952 186 473 038 542, az üzletben tartózkodáshoz szükséges: 296 839 615 791 084, az üzlettér előtti ellenőrzésről szóló: 905 672 138 406 754, a továbbhaladáshoz szükséges: 291 007 634 168 529 és a visszafelé indokolt: 564 706 419 837 253 sorszámokat átfuttatni szíveskedjék. Kinyomtatja a kosárigényléshez szükséges formanyomtatvány igénylő sorszámom: 749 194 362 563 058. Kisvártatva szólítanak: 749 194 362 563 058, ahol egy tagbaszakadt alak teszi fel szokásos kérdését: - Mit akar?

-Jó napot, egy kosarat szeretnék igényelni, mert úgy értesültem annak használata ajánlatos.

Unott arccal néz rá sorszámomra, majd formanyomtatványt és tollat hajít elém a fiókból:

-Akkor ezt lesszives kitölteni, ha végzett, húzzon másik sorszámot és szólítani fogjuk.

Az álló pultok egyikéhez kullogok, körülöttem megerőltető agytornát végző vásárlótársaim hasonlóval bíbelődnek.

A kitöltendő lapot átfutva, megdöbbenve tapasztalom, hogy egy végletekig letisztázott, minimalista stílusban íródott faék egyszerűségű igénylő lapon kell szándékunk jelezni. Óriási figyelmet fordítottak az írástudatlan csőcselék hátrányosságaira, így releváns és fontos információkra vonatkozó kérdésekkel egyáltalán nem hátráltatták a tisztelt úriközönséget, mint például:

név, személyi szám, lakcím, születési helye ideje, telefonszám, adószám, társadalombiztosítási szám, számlaszám, lábméret, bicepsz méret, a tricepszek karbantartásáért végzett gyakorlatok típusa száma gyakorisága, anyja neve, anyja személyi száma, anyja lakcíme, anyja születési helye ideje, anyja telefonszáma, anyja bicepsz mérete, anyja tricepszének legfőbb paraméterei.

Mindössze egyetlen kérdés: "Biztosan leadja majd kosarát, de tényleg?" melletti üres négyzetet kellett, valamely egymást metsző rövid szakaszokkal igenlegesen nyugtázni. A lap alján piktogramok siettek az analfabéták segítségére, hogy a plusz jel ugyanúgy megfelelő mint az iksz, de csak akkor, ha azok a kis négyzeten belül keresztezik egymást, valamint nem megfelelő, ha karika vagy bármely egyéb oda nem illő obszcén vagy kevésbé pikáns szimbólum kerül elhelyezésre akár a jelölő négyzeten belül, akár azon kívül. Sőt ebben az esetben, a személyzet köteles értesíteni a töltött lőfegyveres őröket és vesszőzéssel egybekötött látványos deresre húzás lesz az illető méltó jutalma, az biztos. Kiikszelem a megfelelő helyet, rögvest lehúzom a kosárigénylő sorszámom: 391 286 492 687 164. Szólítanak: 391 286 492 687 164.

-Már készen is van? - ámult el a kölcsönzős, majd átfutva papírom, lehúzott egy sorszámot a kosár kiadásáról: 649 127 036 782 951, egy másikat a kosár használatáról: 583 492 638 717 954, egy harmadikat az ellenőrzés elvégzéséről: 367 406 872 934 189, egy negyediket, hogy leadásnál sorszámot húzhassak: 768 503 227 094 618, majd a lelkemre köti, óvjam védjem ezt – nyom kezembe egy kosarat - és semmiképp se engedjem, hogy visszaadáskor annál a kis vakarék kosárkezelőnél – mutat egy kollégája felé - maradjon valamely sorszám, máskülönben nem tudja majd igazolni hogy visszaadta. Aztán dagadozó ingzsebbel végre körülnézve nekiindulhatok.

 

-huszonnyolc-

A mennybéli plafonról belógó feliratok és javasolt haladási irányok alapján a pékség felé indulok, mert kint elképedve beszélték, hogy olyakkora mennyiségben gyártanak itt friss pékárut, hogy a parányban elenyész az előállítási költség és inkább még ők fizetnek, nehogy veszteséget termeljenek. A mennyezetet karcoló polcok rengetegének egyikére felerősített futó felirat gondolataimban olvasva tájékoztat: Figyelembe véve a hőmérsékletet, páratartalmat, légnyomást, az ön jelenlegi haladási sebességét, korát, súlyát valamint mentálhigiénés defektusait, úgy számolom, Ön a pékséget 47perc múlva fogja leghamarabb elérni.

Rákapcsolnék, de hiába, a nehéz fémszerkezetű böhöm kosár kezem egyre inkább a földig húzza. Kifulladva megállok, zsebkendőmmel törölgetem izzadt homlokom, mindeközben a futó feliraton rohamosan növekvő időtartam olvasható, amely még a pékségig vár rám, végül kiírja: Ön sose ér oda! Újra nekiveselkedem, erőltetett menetben szedem a lábam közel 5percig, amikor is újabb kijelző előtt haladok el, melyen bosszankodva olvasom a számítógép töredelmes, de őszinte beismerését:

-Sajnálom tévedtem, a pékség egy másik irányban! Sajnálom tévedtem, a pékség egy másik irányban!

Zihálva lépek egy falra erősített áruház térképhez, amely az üzletben tartózkodást igazoló sorszámom: 296 839 615 791 084 ellenőrzése után megmutatja a helyes irányt, majd negyed órás futólépést követően érkezek a célállomásra, ahol felirat fogad:

-Ahhoz, hogy a pékségben szólíthassák, kérem álljon be a sorba és húzzon egy sorszámot!

Az automata előtt alig néhányan lézengő, amint sorra kerülök, a gép kerregve köpi: 528 614 835 934 027.

Elvegyülök a várakozók között, ideiglenes sorszámom kezemben gyűrögetem. Közben vásárlótársaim elbeszéléseiből értesülök, hogy az üzlet alkalmas lenne akár kétszer ekkora város teljes felnőtt összlakosságát is alkalmazni, de nem teszi, ám sajnos egyikőjük sem tudja megnevezni ennek pontos okát. A számtalan kiadó pultnál megannyi pultos serénykedik, igyekvő kezek közül kerülnek ki a friss péktermékek. Ekkor figyelek fel, hogy a pékségben elhelyezett kijelzőn az én hívóazonosítóm villan fel: Utolsó felszólítás: 528 614 835 934 027.

Egy automatához irányítanak, amely rendelésem felől érdeklődik: 3zsömle, pötyögöm be szemlesütve. Rövid berregés következik: -Vegye el a sorszámot és várjon míg szólítják: 294 199 472 538 685.

Alighogy visszaállok a várakozók csöndes tömegébe, a kijelző rögtön szólít: 294 199 472 538 685. A jelölt pulthoz lépek, bemutatom az átvételhez szükséges sorszámot, kezembe ropogós zsemlét és a kiadás tényének igazolását igazoló: 671 386 429 297 507 sorszámot nyomnak. Egy tétel kipipálva, - ujjongok magamban - irány a csemegepult, hogy némi felvágottat vegyek. Egy másik futó kijelző szerint, 38 percen belül érek következő állomásomhoz, könnyed sétával indulok hát útnak, legalább közben alaposan szétnézhetek.

 

-huszonkilenc-

Egy közepes méretű hegy magasságával vetekedő polcsor mögül vékony cérnahangon ártatlan, játékos gyermekhangot hallani: “Aaanyaaa, na most találd ki, hogy ki bújt eeel!” Egyetlen pillanattal később, szekérderéknyi szekrényszerű szekuritis kerül elő, akik jelentős testméreteik teljes tudatában hívják fel a kedves szülők figyelmét arra, hogy mindez ellenkezik az áruházi szabályzattal, tehát vagy tegyenek a pöttömre szájkosarat és kössék ki vagy kénytelenek lesznek ők helyreigazítani a renitenskedő fiókát némi felár ellenében. Döbbenettől letaglózott tagokkal somfordálnék el, úgy ítélem, néhány jól irányzott pörgőrúgás most lényegesen hatékonyabb lenne, mint az észérvek. Ekkor az egyik kopasz erőgép elém lép a helyszínre ráncigál és követeli mutassam fel az üzletben tartózkodáshoz szükséges: 296 839 615 791 084 sorszámomat, ezután felkér engem, mint civil személyt, hogy az esetről készítendő jegyzőkönyvet szemtanúként szignáljam. A jelenet izzasztóbbá válik, mint azt legrosszabb rémálmomban valaha is gondolta volna. Telefonon hívják a csapat észkombájn tagját, az egyetlen írástudót közülük, aki fél órával később érkezik, előveszi a szent hivatali tollát, amire a többiek nyüsszögve hátrálni kezdenek.

-Ne fussatok, méla marhák! – kiáltja – Gyertek ide mind a négyen, fogjátok meg a lap négy sarkát, hogy írhassak rá!

Félelmüket legyűrve, óvatos lépésekkel közelítenek a lap és írószerszám felé, látni rajtuk, óhajtják bárcsak elmúlna a fenyegetés. Elsőre sajnos eltévesztik és mindannyian a lap ugyanazon sarkát fogják meg, de a főnök néhány dörgedelmes szitokkal tudtukra hozza a tévesztést, amely gorombáskodás után megtalálja mind a sarkok egyikét.

-Na soroljátok el egyenként, mi volt a fennakadás, mit írjak meg az örökkévalóság eme kis jegyzőkönyvébe?

-Erre járőröztünk főnök… - kezdi egyikőjük.

-… gyúrásról beszéltünk… - folytatja a lényeggel a másik.

-…mint általában… Oszt mit látunk? – veszi át a szót a harmadik.

-…Há’ bújócskázik, ami tilos… - fejezi be végül a negyedik.

-Aha, akkor ezt írom bele: bu…lyo…cská…zot – szótagolta magában miközben leírja, majd felém int, írjam alá én is. Megteszem.

-Kész vagyunk, ti mehettek dolgotokra! Maguk szülők, ezt a dokumentumot a kijáratnál bemutassák! Maga pedig – mutat rám, amire kissé összerezzenek – őrizze meg a kijáratig a jegyzőkönyvezés tényét igazoló: 814 037 916 275 835 sorszámot.

 

-harminchat-

További említésre méltó események nélküli fél óra gyaloglást követően a csemegepulthoz érkezek. A mesterségesen indukált sordagasztás módszere természetesen itt is érvényben volt. Sorszámot kellett húznom: 683 576 492 318 017 ahhoz, hogy valamely pultnál leadhassam rendelésem. Amíg várakoztam, elképedt szemtanúja lehettem, hogy egyes vásárlók extra igényeit is milyen könnyedén teljesítették az áruház szakértő mészárosai, mert voltak kedvesek nem élő súlyban felszámolni a döglődő állattetemeket, készségesen belezték ki a faragatlan tuskókat, ráadásul ajándékba adtak mindenkinek fél tucat hazatérni nem szándékozó túristát.

Alig pár perc múlva a pulthoz szólítottak, az ínyenc falatokkal csábító hentessegéd elkerekedett szemekkel nyugtázta elenyésző igényem a lehetséges kapacitáshoz képest.

-Ebből a szárnyasból megfelelő lesz? – emel fel a pult alól egy harsányan tiltakozó, rikító színű rikoltó tollcsomót és válaszom meg sem várva egy lángnyelveket köpülő aknafedlapot lenyitva tömi bele a magatehetetlen baromfit.

-Nos, a helyzet az, hogy pulykafélének jobban örülnék és a bónusz ajándéktól is eltekinthetünk – mondom tétova bizonytalansággal.

Lenyitja újra a katlan elejét, a pulyka-aroma feliratú bödönből mérőpohárral utána löttyint, aztán a fali készülékhez és onnan vissza a pulthoz elém lép:

-Tessék a sorszáma: 231 763 854 927 849, hamarosan szólítjuk, addig legyen türelemmel! – mondja ellentmondást nem tűrően.

Harminckilenc másodperccel később villan a kijelző: 231 763 854 927 849, az igényelt felvágott szeletelve, csomagolva átvehető. A kiadó igazolja a kiadás tényét a 837 468 225 195 716 sorszámmal, amelyet gondosan őriznem kell. Kifelé indultam. Örömmel tapasztaltam, hogy az áruház bonyolító szakeremberei semmit sem bíztak a véletlenre… Elsőként a pénztárhoz húztam sorszámot: 261 837 495 631 754, amely kiadása előtt már magától értetődőnek találtam, hogy sorszámaimat előbb végig kellett ellenőriztetnem. Hiába no, rend a lelke mindennek. Pár perccel később rendezhettem a számlát, amelyről a 145 829 742 468 905 sorszámú blokkot, az ellenőrzés elvégzéséről a 208 947 362 018 536 sorszámot, a továbbhaladáshoz pedig a 917 028 367 526 481 sorszámot kaptam, aztán a kosaram leadása következhetett.

 

-negyvenhét-

Besoroltam az egyik sorszámosztóhoz, amely beolvastatta az összes sorszámom, ezt követően a 639 411 815 397 216 sorszámot gurgulázta az automata. Aztán én következtem: -Mit akar? – fölényeskedett a nyegle vakarék.

-Visszaadni a kosarat! – ami kettőnk közül csak számomra volt egyértelmű.

Az ellenörző leolvasóval egyeztette a kosár alján lévő vonalkódot. Mivel rendben találta, a kosárvisszaadás nyugtázásáról a 483 593 726 194 831 és az ellenőrzés elvégzéséről: 673 185 030 948 251, a továbbhaladáshoz szükséges 670 186 492 375 964 sorszámokat adta. Az üzlettérből történő kilépéshez nyilvánalóan sorszámért kellett sorakozni, amelyet kiadott, ha előbb beszkenneltem minden korábbi sorszámomat. Lehúztam a sokadik papirost: 374 159 846 328 965 ráadásként egy újabbal igazolta az ellenőrzés elvégzését: 439 507 681 392 718. Komótosan viselte mindenki ezeket a körülményes procedúrákat, ígyhát én is türelemmel vártam az ügymenet alakulását. Nem sokkal később szólítottak, egy ügyintézőhöz léptem, aki az esetleges jótállási jegy érvényesítéséhez szükséges sorszámot kérte, erre közöltem vele, nem vásároltam olyan terméket, amelyhez ez szükséges lett volna.

-Mink azt nem tudhatjuk… – mondta - …ám ezt igazolni kell majd kifelé menet. – akadékoskodott kéretlenül.

Megnyomott egy gombot, amelynek eredményeképp a pult külső oldalán sorszám jelent meg: 892 218 726 768 345.

-A sorszámok ellenőrzéséről: 762 908 436 527 149, a jótállás ellenőrzésének tényéről: 247 394 681 494 506 és üzlettérből való kiléptető sorszám: 193 376 483 861 572, a továbbhaladáshoz szükséges: 439 208 736 154 461 sorszám, ezeket kell majd felmutatnia.

A helyzet határozottan súlyosbodott, ingem zsebébe már alig férnek a sorszámok, de beletömöm, hogy kéznél legyenek.

 

-hatvan-

Kilépek a félhomályba és negyed óra séta után érek el a köztes ellenőrzési pont sorszámosztójához. Automatikusan nyúlok a sorszámomért: 548 276 328 837 901. Amikor szólítanak sorszámaim mindegyikét beolvastatva a vonalkód leolvasó vidám pittyentéssel igazolja vissza mindegyiket. Egy szekrényből előkeresik és visszaadják a behívó borítékom, én már lépnék tovább, amikor utánam szólnak:

-A behívó boríték visszaadását igazoló: 935 627 483 184 756, az ellenőrzés tényéről szóló: 495 376 195 237 842, és a továbbhaladást igazoló: 299 742 538 591 647 sorszámokat őrizze meg.

Mindenképp megőrzöm, közben nem teketóriázok, mindet egyben gyűröm ingem felső zsebébe, legalább az összes egy helyen lesz. Folytatom utam a kijárat felé, negyed óra múlva a külső ellenőrzési pont automatájához érek, ahol a 746 391 472 357 289 sorszámot kapom, amellyel pár perccel később szólítanak. Itt is ellenőrzésre kerül minden előző sorszám és szerencsémre minden a lehető legnagyobb rendben halad, az ellenőrzés megtörténtét: 387 927 614 481 536 sorszámmal igazolják vissza, a továbbhaladáshoz szükséges kód: 681 029 436 571 247, és ahhoz, hogy ténylegesen kiléphessek az épületből a 827 591 367 437 902 sorszámokkal duzzad további sorszám gyűjteményem. Kiléphetek az előtérbe, ahol a ruhatár felé indulok és sorszámot húzok. Elégedett pittyentés után egy sorszámot kapok: 647 392 815 293 164, amelyre behívnak a ruhatárhoz.

A ruhatárban biztos, ami biztos szintén leellenőrzik sorszámaimat egyszerre, ezután a ruhatárban történt ellenőrzés megtörténtéről: 937 516 743 827 648, a kiadott ruhanemű igazolását: 543 671 484 928 169, a továbbhaladáshoz a 762 493 408 675 184 sorszámokat kapom. A kijárathoz érek, az utolsó hely, ahol sorszámot húzatnak: 237 049 583 176 854. Amint sorra kerülök, egyenként adogatom át a kezelő személyzetnek összes sorszámom:

 

-hatvanegy-

a ruhatár behívó sorszámát: 267 861 537 415 968,

a ruhatár átvételi sorszámát: 381 492 548 172 064,

a ruhatári jegyet: 829 268 394 593 176,

a kifelé út ruhatári sorszámát: 734 926 581 397 206,

a külső ellenőrzési pont sorszámát: 729 354 798 138 260,

az ellenőrzés elvégzéséről: 583 118 726 374 659,

a továbbhaladáshoz szükséges: 708 629 481 725 374 sorszámot,

a visszafelé jövet esedékes sorszámhúzó sorszámom: 381 482 719 283 498,

a belső ellenőrzési pont sorszámát: 622 258 935 137 845,

a behívó levél átvételét igazoló: 439 761 298 714 581,

az átvett boríték raktári sorszáma: 189 722 389 582 947,

a belső ellenőrző pont ellenőrző igazolását: 376 810 746 511 294,

a továbbhaladáshoz szükséges kódot: 716 423 185 499 628,

a visszafelé szükséges áthaladási sorszámot: 384 108 637 725 836,

az üzlettérben tartózkodást igénylő sorszámot: 952 186 473 038 542,

az üzletben tartózkodáshoz szükséges: 296 839 615 791 084 sorszámot,

az üzlettér előtt kapott ellenőrzésről szóló: 905 672 138 406 754,

a továbbhaladáshoz szükséges: 291 007 634 168 529,

a visszafelé indokolt: 564 706 419 837 253 kódokat,

a kosárigényléshez szükséges formanyomtatvány igénylésének sorszáma: 749 194 362 563 058,

a kosárigénylés sorszáma: 391 286 492 687 164,

a kosár kiadásának igazolását: 649 127 036 782 951,

a kosár használatának sorszámát: 583 492 638 717 954,

az ellenőrzés elvégzéséről szóló: 367 406 872 934 189,

a kosárleadás sorszámhúzó sorszáma: 768 503 227 094 618,

a termék1 igénylésének sorszáma: 528 614 835 934 027,

a termék1 kiváltásának sorszáma: 294 199 472 538 685,

a kiadott termék1 igazolását: 671 386 429 297 507 sorszám,

a jegyzőkönyvezés tényét igazoló: 814 037 916 275 835,

a termék2 igénylésének sorszáma: 683 576 492 318 017,

a termék2 kiváltásának sorszáma: 231 763 854 927 849,

a kiadott termék2 igazolását: 837 468 225 195 716,

a pénztár behívó sorszámát: 261 837 495 631 754,

a blokkot: 145 829 742 468 905 és

az ellenőrzés elvégzéséről a 208 947 362 018 536 sorszám,

a továbbhaladáshoz szükséges 917 028 367 526 481,

a kosárvisszadást igénylő sorszám: 639 411 815 397 216,

a kosárvisszaadás igazolását: 483 593 726 194 831,

az ellenőrzés elvégzését igazoló: 673 185 030 948 251 sorszámokat,

a továbbhaladáshoz szükséges 670 186 492 375 964 sorszámot,

az üzlettérből történő kilépő sorszámom: 374 159 846 328 965, és

az igazolást az ellenőrzés elvégzéséről: 439 507 681 392 718,

az üzlettérből való kiléptető sorszám: 193 376 483 861 572,

a jótállást igénylő sorszám: 892 218 726 768 345,

a sorszámok ellenőrzéséről: 762 908 436 527 149,

a jótállás ellenőrzésének tényéről: 247 394 681 494 506,

a továbbhaladáshoz szükséges: 439 208 736 154 461 sorszám,

a belső ellenörző pont sorszáma: 548 276 328 837 901,

az ellenőrzés tényéről szóló: 495 376 195 237 842,

a behívó boríték visszaadását igazoló: 935 627 483 184 756,

a továbbhaladást igazoló: 299 742 538 591 647 sorszám,

a külső ellenörző pont sorszáma: 746 391 472 357 289,

az ellenőrzés elvégzéséről: 387 927 614 481 536,

hogy kiléphessek az üzletből: 827 591 367 437 902,

a továbbhaladáshoz szükséges kód: 681 029 436 571 247,

a ruhatár sorszáma: 647 392 815 293 164,

a ruhatárban történt ellenőrzés: 937 516 743 827 648,

a kiadott ruhanemű igazolását: 543 671 484 928 169, végül

a továbbhaladáshoz szükséges kód: 762 493 408 675 184,

a kijárat behívó sorszáma: 237 049 583 176 854.

Miután a kódleolvasó pittyegőfrásza alábbhagy, kinyomtatja az igazolás elvégzéséről szóló: 309 471 682 506 728 sorszámom, ám az ajtó mégsem nyílik…

 

-hatvanhárom-

-Most mi a helyzet? Miért nem nyílik a kijárati ajtó? Miért nem mehetek végre? – kérdem majdhogynem türelmetlenül.

-Van igazoló sorszáma arról, hogy más egyebet nem szeretett volna vásárolni? – kérdi teljes természetességgel.

-Nos, ilyenem nincs, de ilyet sehol sem adtak és kifelé jövet korábban sehol sem kértek. – mondom nyílt őszinteséggel.

-Az üzlettérből való kilépéssel egyidejűleg kérnie kellett volna ilyet. – mondja karját széttárva.

-Senki sem mondta, hogy az ilyen szükséges, ilyenkor mi a teendő? – kérdem kétségbeesetten.

-Vissza kell mennie és igényelni egyet a pénztárban blokkjának bemutatásával. Következő! – kiált mögém.

-Vissza??? Oda be, vissza??? Megint ennyi igazoló sorszámot igényelni a bejutáshoz és kijutáshoz??? – háborgok.

-Az az igazság, igen, különben a rendszer nem ad, nem adhat kiléptető sorszámot… Következő! – szólítja is a következőt.

Megsemmisülten fordítok hátat, a zsivajgó embertömeggel haladva a ruhatár sorszámosztó automatájához lépek, lehúzok egy sorszámot, hogy leadhassam a kabátom: 843 751 247 996 305 és rögtön egy másikat, hogy kifelé jövet a ruhatárhoz sorszámot húzhassak: 109 467 382 976 528, közben gyomrom hatalmasat kordul, rápillantok órámra: délután három negyvennégy…

süti beállítások módosítása